Ontlastingsonderzoek hond


De prijzen voor het ontlastingsonderzoek zijn inclusief verzend- en verpakkingskosten.


Darmflora-SCREEN Basic; € 89,50 (Vetscreen)
Bacteriologie, Mycologie: Dysbacteriose, pathogene kiemen incl. salmonellabacterie, gasvormende bacteriën, pH-waarde

In dit ontlastingsonderzoek voor de hond wordt de hoeveelheid ‘goede’ bacteriën en ‘slechte’ bacteriën, de aanwezigheid van gisten en schimmels en de pH-waarde bepaald.

Bacteriologie
Het is belangrijk dat ‘goede’ bacteriën in grotere aantallen aanwezig zijn dan de ‘slechte’. Een goede balans in de darmflora is dus essentieel. Als deze balans verstoord raakt spreken we van een ‘bacteriële dysbiose’. Meestal betreft dit een teveel van een of meerdere soorten met minder gunstige eigenschappen.

pH-waarde
De pH-waarde -ook zuurtegraad genoemd- van de ontlasting is een eenvoudige, maar belangrijke maatstaf voor de beoordeling van de in de darm aanwezige darmflora. Verkeerde voeding of een niet goed werkende vertering leidt tot een onjuiste darmflora. Dat geeft op zijn beurt een ongewenste verschuiving van de pH-waarde.

Mycologie
Tenslotte wordt de aanwezigheid van gisten en schimmels bepaald. Bij een daling van de goede darmbacteriën en een lage diversiteit aan darmbacteriën in het algemeen, neemt het aantal schimmels en gisten toe. Bij hoge aantallen gist in de darm, ontstaan er klachten zoals winderigheid, een opgezette buik, misselijkheid en vermoeidheid.


Darmflora-SCREEN Plus; € 109,50 (Vetscreen)
Darmflora-SCREEN Basic + Verteringsparameters

In dit ontlastingsonderzoek voor de hond wordt de hoeveelheid ‘goede’ bacteriën en ‘slechte’ bacteriën, de aanwezigheid van gisten en schimmels en de pH-waarde bepaald. Aanvullend bepaling van verteringsparameters, zoals vet-, spiervezel- en zetmeelvertering.

Verteringsonderzoek
In de ontlasting kan een slechte vertering van voedingsstoffen worden aangetoond. Er wordt een microscopisch preparaat gemaakt ter beoordeling van de hoeveelheid vetten, zetmeel en spiervezels.


Ontlasting-SCREEN Basic; € 109,50 (Vetscreen)
Bacteriologie, Mycologie: Dysbacteriose, pathogene kiemen incl. salmonellabacterie, gasvormende bacteriën,
pH-waarde + Clostridia toxines

In dit ontlastingsonderzoek voor de hond wordt de hoeveelheid ‘goede’ bacteriën en ‘slechte’ bacteriën, de aanwezigheid van gisten en schimmels en de pH-waarde bepaald. Aanvullend diagnostiek van Clostridia toxines.

Clostridia
Clostridium perfringens en Clostridium difficile zijn de meeste voorkomende diarree-veroorzakers van de Clostridium spp..

Clostridium perfringens
C. perfringens is een anaerobe grampositieve sporenvormende bacterie die een groot deel van de normale flora in de dikke darm vormt. Bij te eiwitrijke voeding kan C. perfringens zich sterk vermeerderen door de aanvoer van veel onverteerd eiwit naar het colon en leiden tot diarree en flatulentie. Bovendien is C. perfringens een toxinevormende kiem. Ook deze enterotoxinen kunnen darmproblemen veroorzaken.
C. perfringens wordt zowel met acute als chronische diarree geassocieerd. In het eerste geval houden de symptomen meestal zo’n vijf tot zeven dagen aan, bij de chronische vorm kan de diarree weken tot jaren aanslepen en is er vaak een intermitterend verloop.

Clostridium difficile
Clostridium difficile is een anaerobe grampositieve staafvormige bacterie. Men kan C. difficile verdelen in toxinogene stammen, welke toxines produceren, en non-toxinogene stammen. Alleen de toxinogene C. difficile-stammen kunnen een ontsteking van de darmwand veroorzaken. Zij produceren toxine A, B, en soms nog een derde toxine, het binaire toxine.
Een infectie met Clostridium difficile kan ontstaan na een verstoring van de normale flora in het colon, door antibiotica of andere verstorende factoren (Wilson 1993).


Ontlasting-SCREEN Plus; € 129 (Vetscreen)
Ontlasting-SCREEN Basic + Verteringsparameters

In dit ontlastingsonderzoek voor de hond wordt de hoeveelheid ‘goede’ bacteriën en ‘slechte’ bacteriën, de aanwezigheid van gisten en schimmels, de pH-waarde en Clostridia toxines bepaald. Aanvullend bepaling van verteringsparameters, zoals vet-, spiervezel- en zetmeelvertering.


Leaky Gut-SCREENING voor de hond; € 225,00 (Enterosan Vet)
Darmflora-SCREEN Plus + Leaky Gut markers en slijmvliesimmuniteit

Dit ontlastingsonderzoek voor de hond omvat de microbiologische analyse van aerobe en anaerobe sleutelbacteriën, alsook van schimmels en gisten, de zuurgraad (pH-waarde), verteringsparameters en galzuren, zonuline, alfa-1-antitrypsine, secretorisch IgA (sIgA) en lysozym in de ontlasting.


De monsterafnamekit bestaat uit alle benodigdheden voor het verzamelen en insturen van het ontlastingsmonster.
In de monsterafnamekit vind je een buisje met een lepeltje om het monster in te verzamelen, een plastic zakje met vocht absorberend materiaal (Rigid Safetybag), een formulier voor het laboratorium en een envelop om het buisje met het monster naar het laboratorium in Duitsland te versturen. De zending wordt vervolgens op een geschikt tijdstip bij jou thuis door een koerier opgehaald.


Darmsanering; € 25 (de kuur duurt gemiddeld 3-6 maanden)
Enkel in combinatie met een ontlastingsonderzoek & voedingsadvies

  • Opheffen van een bacteriële dysbiose (meestal betreft dit een teveel van een of meerdere soorten met minder gunstige eigenschappen, zoals een schimmelsoort of de bacterie)
  • Voedingsbodem maken voor goede darmbacteriën en het aanvullen van meerdere van deze goede bacteriën
  • pH-herstel of -behoud
  • Vertering ondersteunen met speciale voedingsadviezen en preparaten
  • Exclusief eventueel in te zetten middelen